Як виконується очищення стічних вод промислових підприємств

Санітарний стан природних водойм багато в чому залежить від того, наскільки ефективно прилеглі промислові об'єкти борються із забрудненням виведених ними каналізаційних відходів. В даній статті розглянуто очищення стічних вод промислових підприємств, а також спеціальні очисні споруди, що використовуються підприємствами промисловості на території колишнього Радянського Союзу. Очищення промислових стічних водпредприятий, побудованих в межах міста або в околицях міста і знаходяться в одній промислової зони, у багатьох може проводитися загальною системою знешкодження та очищення стоків для цілого ряду підприємств.

очищення стічних вод промислових підприємств

Крім того, підприємство може отримати в комунальних службах дозвіл на відведення стічних вод безпосередньо в мережу каналізації населеного пункту.

Для цього необхідно провести аналіз стоків, та у разі відповідності рівня забруднення стічних вод підприємства нормам, які регламентують відведення у каналізаційну мережу очищення промислових і побутових каналізаційних відходів буде проводитися спільно, використовуючи при цьому устаткування, що очищає стоки різної природи.

Вимоги до промислових стоків для безперешкодного відведення в каналізацію

Стічні води промислових підприємств досить часто містять в собі різні домішки, які можуть негативно вплинути на працездатність каналізаційної мережі та очисних споруд населеного пункту, а при скиданні їх у природні водойми - привести до порушення їх режиму водокористування.

Для запобігання негативного впливу стоків промислових підприємств на каналізаційну мережу, робочий режим очисних споруд стічних вод і на екологічну ситуацію водойм, які в результаті потрапляють очищені стічні води, ще до початку очищення слід здійснювати контроль за вмістом гранично допустимої концентрації (ГДК) шкідливих домішок.

Цю вимогу слід виконувати вже в процесі проектування, будівництва і введення в експлуатацію нових і реконструйованих промислових підприємств.

Крім того, на підприємствах слід застосовувати технології малоотходного і безвідходного типу, а також системи повторного або оборотного водопостачання.

Використовувані виробництва слід прагнути зробити безвідхідними і безстічними.

Вимоги до промислових стоків для скидання в центральну каналізацію

очищення промислових стічних вод

Установка очищення стічні води гальванічного виробництва

При плануванні скидання стічних вод у центральну міську каналізаційну мережу, слід переконатися, що вони відповідають наступним вимогам:

 • показник БПК20 не повинен перевищувати показник, зазначений у проекті очисної споруди, використовуваного в даній каналізаційної мережі;
 • стічні води не повинні викликати перебої в роботі каналізаційної мережі і очисних споруд;
 • температура стоків не повинна перевищувати 40 градусів, а показник рН повинен знаходитися в діапазоні між 6,5 9,0;
 • не допускається наявність у стічних водах домішок, здатних призвести до засмічення решіток, труб і колодязів каналізації або виникнення на їх поверхні різних відкладень,такі як грунт, абразивні порошки, пісок, вапно, стружка металу або пластмаси, тверді відходи тощо;
 • склад стічних вод не повинен викликати руйнування трубопроводів або елементів очисних споруд;
 • у стоках не повинні міститися розчинені вибухонебезпечні та горючі гази і домішки, що речовини, які не піддаються біологічному розкладу, а також бактеріальні, вірусні, токсичні та радіоактивні забруднення;
 • у стічних водах не повинні бути жорсткі схильні до руйнування поверхнево-активні речовини (ПАР);
 • показник ГПК стоків не повинен перевищувати показник БПК5более, ніж в 2,5 рази.

У разі, якщо стічні води підприємства не задовольняють одному або декільком перерахованим вище вимогам, то перед тим, як здійснити їх скидання в центральну каналізацію, на території підприємства здійснюється попереднє очищення стоків (наприклад, очищення стічних вод гальванічного виробництва),ступінь якої встановлюється шляхом погодження з міським муніципалітетом і спеціальними організаціями, які проектують очисні системи і каналізаційні установки даного населеного пункту.

Методи, що застосовуються при очищенні промислових стічних вод

Найбільш поширеною є класифікація, запропонована М. Лапшиним, згідно з якою всі способи очищення промислових стоків можна умовно розділити на три групи:

 • методи, видаляють домішки шляхом зміни їх хімічного складу;
 • способи, модифікуючі хімічний склад домішок, в результаті чого перетворюються і самі домішки;
 • біохімічне очищення стічних вод.

Крім того, перша група даної класифікації включає в себе дві підгрупи:

 1. Пряме механічне видалення домішок, при якому застосовуються механічні фільтри для очищення стічних вод, а також решітки, сітки, центрифугування, микропроцеживание, освітлення і відстоювання, флотація, мембранний електрофорез і т.д.
 2. Видалення домішок, при якому їх хімічний склад залишається незмінним, а вирішальну роль відіграє розподіл фаз: дегазація, відгін, випарювання (газова фаза води і тверда або рідка фаза домішок), эвапорация (рідка фаза води і газова фаза домішок), екстракція (рідкі фази води і домішок, не змішуються між собою), кристалізація, коалесценция, виморожування (тверда фаза води і рідка - домішки), сорбция, коагуляція (тверда фаза домішки і рідка фаза води).

Очищення стоків від різних домішок

стічні води промислових підприємств

Місцева система очищення стічних вод підприємства

Локальна очистка стічних вод на підприємствах різних типів промисловості може проводитися різними способами, відповідні видалення різних видів забруднень:

 • Для видалення зважених речовин з промислових стічних вод застосовують працюють під тиском відкриті гідроциклони.
 • Дрібнодисперсні зважені речовини і продукти з осаду, що представляють цінність при подальшій утилізації, видаляються за допомогою центрифуг, які володіють безперервним або періодичним дією.
 • Очищення стічних вод від важких металів, а також нафтопродуктів, мастил, жирів, смол і інших подібних домішок, не випадають в осад, виробляється за допомогою різних флотаційних установок.
 • Гази у вільному стані, розчинені в стоках, видаляються за допомогою різних працюють при атмосферному тиску, так і під вакуумомдегазаторов, при цьому використовуються пустотні розпилювачі, різноманітні насадки і бароботажный шар рідини.

Очищення промислових стічних вод, що змінює хімічний склад домішок

Дана група методів виконання очищення стічних вод також включає в себе кілька підгруп, таких як:

 • очищення, що супроводжується утворенням важкорозчинних електролітів;
 • очищення, що супроводжується утворенням комплексних або малодиссоциированных сполук;
 • очищення в процесі розпаду і синтезу;
 • очищення термолизом;
 • очищення в окисно-відновних та електрохімічних процесах.

Більш детально про наведені методи можна прочитати в різній навчальній та спеціальній літературі, присвяченій того, як працює локальна система очищення стічних водна промислових підприємствах.

Біологічні методи, що застосовуються для очищення стоків промислових підприємств

Відповідаючи на питання про те, наскільки ефективна біологічна очистка стічних вод підприємств, не слід забувати, що в промислових стоках присутні речовини, що прискорюють біолого-хімічні процеси руйнування відходів, а також інші фактори, такі як:

 • наявність в домішках токсичних речовин;
 • структура домішок;
 • підвищена мінералізація;
 • рівень харчування біомаси;
 • біогенні елементи;
 • активна реакція середовища.

Отже, для успішної біологічної очистки стоків промислових підприємств, вони повинні відповідати наступним вимогам:

 1. У стоках повинні бути присутніми домішки, що піддаються біохімічному руйнування, оскільки, в залежності від хімічної структури домішок, швидкість протікання біохімічних процесів може змінюватися.
  Так, наприклад, первинні спирти набагато краще окислюються, ніж вторинні.

Важливо: аерація стічних вод підвищує активність здійснюють очищення мікроорганізмів, що призводить до значного поліпшення якості очищення стоків.

 1. Концентрація токсичних домішок у стічних водах (60 ГДК) не повинна чинити негативного впливу на режим роботи, в якому діє біологічна установка для очищення стічних води на перебіг в ній технологічних процесів.
 2. Крім ГДК 60 слід також враховувати 6 ГДК, тобто гранично допустиму концентрацію таких токсичних речовин, які чинять негативний вплив на біохімічні процеси при набагато нижчій концентрації в стічних водах, викликаючи порушення процесів біологічного окислення відходів, так і процесів життєдіяльності очищують стоки мікроорганізмів.

Дотримання всіх перерахованих вимог дозволяє промисловим підприємству робити очищення та утилізацію стічних вод за допомогою як власних очисних споруд, так і шляхом виведення в центральну каналізацію, не завдаючи при цьому шкоди навколишньому середовищу.

Які бувають стічні води - це забруднені води, що вимагають очищення Які методи очищення стічних вод краще? Як вибрати і використовувати витратомір стічних вод